เตียงตัวเดิม

กลับมานอนเตียงตัวเดิมที่เคยนอนมาเกือบสิบปี ลืมตามาเห็นหน้าต่างตรงหัวนอน … โอย ใครช่วยที มึนตึบๆ
This entry was posted in murmur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s