มีเพื่อนดีย่อมเป็นศรีสร้างสรรค์

ในที่สุด คุณป้อมแห่ง Thai2hand และคุณเอ็มคนสวยก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นมิตรภาพ ที่แท้จริง …
ลองดูตรง Photos สิ ว่าเค้าส่งของขวัญอะไรให้เรา …
This entry was posted in murmur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s